AIAI – ActImpAct Initiative SLO

by Jurij Osterman

AIAI – ACTIMPACT INITIATIVE

AIAI - ActImpAct Initiative SLO
AIAI - ActImpAct Initiative SLO
AIAI - ActImpAct Initiative SLO

Namen pobude AIAI – ActImpAct Initiative je povezovanje deležnikov, ki želimo sodelovati pri razvoju poslovnih in organizacijskih modelov z visokim dodanim pozitivnim družbenim vplivom. 

Pobuda je nastala na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem programa ActImpAct v letih 2022 in 2023 ter je podprta s sofinanciranjem iz sredstev Google.org in sredstev drugih financerjev, s čimer zagotavljamo dostopnost storitev oz. nižje cene.

AIAI - ActImpAct Initiative SLO
AIAI - ActImpAct Initiative SLO

Pobuda ponuja informacije in podporne storitve za člane z namenom pomagati podjetnikom, managerjem organizacij in posameznikom pri doseganju sreče in zadovoljstva pri svojem poslu oz. dejavnosti, povečevanju konkurenčnosti podjetij oz. organizacij, inovativnosti njihovih produktov in storitev ter doseganju maksimalnih pozitivnih vplivov za družbo in planet.

K članstvu vabimo:
1

Mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo povečati pozitivne vplive njihovih poslovnih modelov na družbo ob hkratnem povečanju inovativnosti in konkurenčnosti.

2

Zadruge, socialna podjetja, zaposlitvene centre, invalidska podjetja ter druge organizacije socialne ekonomije.

3

Nevladne organizacije, ki vstopajo ali krepijo svojo prisotnost na trgu.

4

Vodstveni kader, management oz. odločevalce v omenjenih podjetjih oz. organizacijah ter v javni upravi, lokalnih skupnostih in subjektih z nalogami razvoja.

5

Odločevalce iz bančnega in drugih finančnih sektorjev ter investitorje.

6

Študente in mlade, saj jim impact podjetništo ponuja odlično karierno priložnost.

7

Posameznike, ki želijo brez večjih tveganj vstopiti v svet impact podjetništva in še niso pravno formalno organizirani (nimajo podjetja, transakcijskega računa itd.).

8

Nezaposlene in druge nezadostno podprte skupine oz. posameznike, ki iščejo nove zaposlitvene možnosti ter možnosti vključevanja.

9

Druge posameznike, ki želijo povečati svoj pozitiven družbeni odtis.

i

Članstvo in ugodnosti v paketu IMPACT ROOKY je ob podpisu članske izjave brezplačno za donatorje FUND2740 ter udeležence programov ActImpAct. Za donatorje, katerih skupne letne donacije presegajo 500,00 EUR je ob podpisu izjave brezplačno članstvo v paketu IMPACT FAN.

i

Za poslovne partnerje FUND2740 je članstvo v paketu IMPACT FAN brezplačno, če obseg poslovanja presega 1.000,00 EUR v koledarskem letu

i

Članstvo in ugodnosti v paketu IMPACT FAN je ob podpisu članske izjave brezplačno za partnerske organizacije, ki so so-izvajalci pobude AIAI. FUND2740 lahko določi posebne ugodnosti glede članstva tudi v drugih primerih.

ActImpAct Initiative Membership
ActImpAct Initiative Membership

IMPACT DESIGN

DELAVNICA

Impact design insight

Vpogled v oblikovanje vplivov

Impact design insight delavnico izvajamo za člane, ki želijo pridobiti osnovne informacije o impact designu oz. oblikovanju vplivov.

Vsebine:

 • impact podjetništvo in terminologija
 • premislek o novih poslovnih modelih za digitalni, zeleni in pravični prehod
 • družbeni izzivi in povezanost s konkurenčnostjo in inovativnostjo
 • impact design kot orodje
 • vpogled v 15 sklopov impact designa
 • praktični primer razvoja produkta oz. storitve na podlagi impact designa
 • kako naprej?
 • vprašanja in odgovori, razprava

Vsebine lahko izvedemo v obliki delavnice ali individualnega svetovanja.

Izvajalec je mag. Primož Šporar, CEO FUND2740 – High Impact Foundation.

Delavnica traja 3h. 

Cena za zaključeno skupino naročnika oz. člana: 500,00 EUR.

Delavnico izvedemo v prostorih naročnika oz. člana, cena ne zajema stroškov pogostitve.

Delavnice, ki jih FUND2740 organizira samostojno (ne za zaključeno skupino naročnika oz. člana) so odprte za posamične prijave.

Cena posamične kotizacija za eno osebo je: 100,00 EUR.

Možnost popustov skladno s članskimi paketi – 50% popust za člane paketa IMPACT ROOKY in brezplačna udeležba za člane IMPACT FAN. Popusti veljajo za udeležbo na enem usposabljanju. 

Prijave in naročila

Impact Score

Vsi člani imajo možnost brezplačna uporabe impact score postopka. Pri oceni preko spletnega vprašalnika dobite vpogled v oblikovanje vaših vplivov pri 115 indikatorjih, ki so vključeni v oceno. Za vsak indikator lahko ocenite stanje, predlagate ukrepe in časovnico ter ustvarite načrt ukrepov.

Članom paketa IMPACT FAN je na voljo brezplačno individualno oz. mentorirano svetovanje (ki ga lahko po želji člana organiziramo tudi v obliki delavnice) v obsegu vsaj treh ur glede dosežene impact score ocene. Člani, ki pripravijo načrt in podpišejo zavezo (impact pledge) pa lahko pri svojem komuniciranju v javnosti uporabljajo tudi logotipe impact designa.

Več informacij

Impact sales

 • Konvencionalni prodajni kanali
 • WISH World Impact Sales Hub

Članom je na voljo individualno oz. mentorirano svetovanje (ki ga lahko po želji člana organiziramo tudi v obliki delavnice) za širitev prodaje produktov in storitev na tujih trgih. S svetovanjem pomagamo članom natančneje opredeliti trge, razvojne cilje, vzpostaviti partnerstva ter prodajo. Poudarek je lahko tako na klasičnih prodajnih kanalih, ki jih uporablja konvencionalno gospodarstvo, kot tudi na novih kanalih, ki so vzpostavljeni za podporo impact in socialnemu podjetništvu (WISH – World Impact Sales Hub) in pri katerih sodelujemo. Člani imajo popust skladno s cenikom.

Več informacij

DELAVNICA

IMPACT PERSONALITY

Nedokončane aktivnosti

Za doseganje high-impacta našega podjema je pomembno, da delujemo organizirano ter sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili.

 • Cilj je, da se udeleženci naučijo jasno prepoznati svoje prioritete in postati visoko organiziran pri dnevnih opravilih ter postaviti in slediti osebnim ciljem in ciljem ekipe
 • Delavnica zagotavlja izboljšanje učinkovitosti za vas in ekipo, ki jo vodite.
 • Ciljna skupina: delavnica je namenjena vodjem na vseh ravneh, vsem, ki se ukvarjajo s prodajo; vsem tistim, ki se srečujejo s povečanim obsegom dela ali sprejemajo nove odgovornosti ter želijo povečati svojo lastno in učinkovitost celotne ekipe.

Vsebine lahko izvedemo v obliki delavnice ali individualnega svetovanja. 

Delavnica oz. svetovanje traja 3h.

Izvajalka je mag.Saša Perčič, certificirana facilitatorka LMI

Cena za zaključeno skupino naročnika oz. člana: 500,00 EUR.

Delavnico izvedemo v prostorih naročnika oz. člana, cena ne zajema stroškov pogostitve.

Delavnice, ki jih FUND2740 organizira samostojno (ne za zaključeno skupino naročnika oz. člana) so odprte za posamične prijave.

Cena posamične kotizacija za eno osebo je: 100,00 EUR.

Možnost popustov skladno s članskimi paketi – 10% popust za člane paketa IMPACT ROOKY in 25% za člane IMPACT FAN.

Prijave in naročila

High Impact design

 • Delavnica na temo izbranih področij impact designa
 • Svetovalne storitve na podlagi ocene
 • Moderiran proces inoviranja

Članom je na voljo individualno oz. mentorirano svetovanje (ki ga lahko po želji člana organiziramo tudi v obliki delavnice) za izbrana področja vplivov (15 področij), ki so jih izbrali kot prednostna področja. S svetovanjem pomagamo članom natančneje opredeliti stanje, cilje, ukrepe in časovnico na posameznih izbranih področjih. Člani imajo popust skladno s cenikom. 

Članom je na voljo tudi individualno oz. mentorirano inovacijsko svetovanje (ki ga lahko po želji člana organiziramo tudi v obliki delavnice) za inoviranje na posameznih izbranih področjih vplivov (15 področij), ki so jih izbrali kot prednostna področja. S  podporo pomagamo članom kreirati nove rešitve za posamezne produkte, storitve, dejavnosti in prispevati k konkurenčnosti, inovativnosti in visokemu dodanemu vplivu. Člani imajo popust skladno s cenikom. 

Več informacij

Impact Policy and Impact Events

Člani paketa IMPACT FAN imajo možnost sooblikovanja politik preko sodelovanja pri programu ESEM – European Social Economy Monitor, ki ga koordinira Euclid Network. Pobude in predlogi za spremembo politik, zakonodaje in ukrepov so predstavljeni lokalnim odločevalcem, vladam ter Evropski komisiji. 

Člani paketa IMPACT FAN se lahko brezplačno udeležijo tudi AIAI konference, ki jo praviloma letno organiziramo z namenom povezovanja članov ter razvoja dejavnosti povezane z impact designom. Srečanje je lahko organizirano samostojno ali v okviru vsebinsko sorodnih dogodkov (npr. Dnevi socialne ekonomije).

Člani imajo možnost pridobiti popust na mednarodnih dogodkih katerih soorganizator oz. partner je AIAI (EN, SEWF itd.) pod pogoji, ki jih uspe AIAI zagotoviti članom.

Več informacij

PERSONALITY FOR IMPACT

Članom je na voljo individualno svetovanje iz različnih področij, ki pomagajo pri samoorganizaciji impact podjetnika/ce, maksimizaciji pozitivnih vplivov in rezultatov ter zdravju, dobrim odnosom in k osebnostni rasti.

Več informacij

DELAVNICA

Samoorganizacija in maksimalna učinkovitost impact podjetnika

Impact podjetnik je lahko učinkovit le, če je dobro organiziran. Kako se samoorganizirati, katera digitalna orodja nam lahko pomagajo, kako preprečiti izgorelost ter kakšna naj bo naša individualna formula za maksimalno učinkovitost.

Več informacij

DELAVNICA

NOTRANJA MOČ – UGLASITE SE ZA OSEBNI IN POSLOVNI USPEH

Kako se uglasiti za osebni in poslovni uspeh?

Zgradite jasno vizijo in najdite v sebi notranjo moč, da delujete v skladu s svojim poslanstvom, premagate vse ovire in dosežete zastavljene cilje.

Program »INNER POWER« je namenjen impact podjetnikom in osebam na vodilnih delovnih mestih.

Več informacij

DELAVNICA

NEDOKONČANE AKTIVNOSTI

Kako delovati organizirano ter slediti ciljem, ki smo si jih zastavili, kako prepoznati svoje prioritete, kako uspešno nadzorovati povečan obseg dela in lastno ter učinkovitost svoje ekipe.

Več informacij

DELAVNICA

NOTRANJI MIR – TRAJNO ODPRAVITE TESNOBO IN IZGORELOST

Kako trajno odpravite tesnobo in izgorelost?

Delavnica, ki impact podjetniku prinese notranji mir, sproščeno telo, umirjene misli in svežo energijo na vseh področjih življenja.

Več informacij
KNOW HOW FOR IMPACT

IMPACT NEST

Impact Nest je podporna storitev namenjena članom, ki želijo brez večjih tveganj vstopiti v svet impact podjetništva in še niso pravno formalno organizirani (nimajo podjetja, transakcijskega računa itd.).

V okviru mesečnega »najema« podjetja jim ponujamo:

 • Najetje bančnega računa za poslovanje
 • Najem administrativne pomoči – paket obsega do 5h administrativne mesečne pomoči članu po njegovi potrebi
 • Izvajanje prodajnega programa ob zagonu v okviru AIAI. V primeru, da član že ima razvite produkte oz. storitve in ima naročnika (kupca), pa posla ne more izvesti, ker ni primerno organiziran le tega (npr. izstavitev računa) lahko izvede v okviru Impact Nest-a.  V primeru prodaje produktov in storitev preko Impact Nesta se s članom sklene posebna pogodba.
Več informacij

DELAVNICA

Vključevanje pozitivnih vplivov podjema v poslovni načrt

Delavnico Vključevanje pozitivnih vplivov podjema v poslovni načrt izvajamo za člane, ki želijo pridobiti znanje kako načrtovati pozitivne vplive podjema in jih vključevati v poslovni načrt podjema.

Vsebine:

 • Impact podjetništvo, impact design, poslovni načrt in terminologija
 • Pozitivni vplivi našega podjema
 • Načrtovanje in izbira pozitivnih vplivov ter določitev indikatorjev zanje
 • Ocena stanja pri določenih indikatorjih, cilji, aktivnosti, časovnica
 • Vključevanje pozitivnih vplivov podjema v poslovni načrt
 • Praktičen primer vključitve
 • Kako naprej?
 • Vprašanja in odgovori, razprava
 • Vsebine lahko izvedemo v obliki delavnice ali individualnega svetovanja.

Izvajalec je mag. Primož Šporar, CEO FUND2740 – High Impact Foundation.

Delavnica traja 2h. 

Cena za zaključeno skupino naročnika oz. člana: 500,00 EUR. Delavnico izvedemo v prostorih naročnika oz. člana, cena ne zajema stroškov pogostitve.

Delavnice, ki jih FUND2740 organizira samostojno (ne za zaključeno skupino naročnika oz. člana) so odprte za posamične prijave. Cena posamične kotizacija za eno osebo je: 100,00 EUR, možnost popustov skladno s članskimi paketi.

Več informacij

VENTURE IMPACT SUPPORT

Članom je na voljo individualno svetovanje iz različnih področij, ki so povezana z impact designom in lahko prispevajo k povečanju pozitivnih učinkov poslovanja oz. delovanja člana. V obliki svetovanj oz. delavnic ponujamo vsebine:

 • Ustanovitev podjetja, upravljanje podjetja, delovnopravna razmerja, pogodbeno pravo, prenehanje podjetja
 • Intelektualna lastnina
 • Mednarodno povezovanje z impact partnerji, mrežami
 • Znanja s področja raznolikosti in nezadostno podprtih skupin in posameznikov
 • Certifikati, standardi poslovanja
 • Upravljanje z vplivi, merjenje vplivov
 • Sheme certificiranja s področja impact in social podjetništva
 • Umetna inteligenca in sistemi, blockchain, informacijske tehnologije za impact podjeme
 • Gaming
 • OSAT - ocena stanja in analiza tveganj
 • Mediacija in mirno reševanje sporov
 • Dobrodelnost, akcije v skupnosti, Giving Tuesday

Vsakoletno organiziramo najmanj štiri delavnice povezane z naštetimi vsebinami. 

Vsebine delavnic in izvedbo dodatnih delavnice lahko predlagate tudi člani. 

O vsebinah in izvedbi posameznih delavnic bodo člani pravočasno obveščeni z objavo na koledarju in preko novic. Skladno z njihovih članskim paketom ste člani deležni popustov oz. imate pravico do brezplačne udeležbe.

Več informacij

IMPACT INFO

Na področju informiranja članom nudimo:

  • Novice, ki jih pošiljamo po elektronski pošti vsaj enkrat mesečno in vsebujejo različne novice in napovedi povezane z impact designom. Obveščanje obsega tudi povzetke novic iz drugih mrež kot so EN, TGE, SEWF, EVPA, FEBEA itd.
  • Objave na koledarju na spletni strani www.fund2740.com
  • Dostop do Social Wall-a na https://fund2740.com/social-wall/, kjer zajemamo novice iz globalnega sveta povezane z impact designom
  • AIAI objave na socialnih omrežjih (AIAI oz. skrbniki uporabljajo LinkedIn, X in Facebook)
  • Impact alerts – v primeru nujnih novic članom paketa IMPACT FAN pošljemo sporočilo preko SMSa ali drugega z njihove strani izbranega kanala
  • Člani paketa IMPACT FAN imajo možnost informiranja o njihovih produktih, storitvah ter dejavnosti preko AIAI kanalov
Več informacij

FINANCES FOR IMPACT

Članom je na voljo individualno oz. mentorirano svetovanje (ki ga lahko po želji člana organiziramo tudi v obliki delavnice), ki je namenjeno pridobitvi finančnih virov za izvajanje impact dejavnosti. Poudarek je na vsebinah:

 • Ocena pripravljenosti na investicijo 
 • Konvencionalno financiranje
 • EU razpisi 
 • Impact Investment v Sloveniji in tujini
 • Alternativni instrumenti financiranja

Člani imajo popust skladno s cenikom.

Več informacij
 1. Impact Design Insight delavnica, 3h: 500,00 EUR. Delavnico izvedemo v prostorih naročnika oz. člana, cena ne zajema stroškov pogostitve
 2. Delavnice in drugi dogodki: cena in popusti so objavljeni ob napovedi posamezne delavnice oz. dogodka
 3. Svetovanje: 50,00 EUR/h, če ni s cenikom določeno drugače
 4. Impact Nest 100,00 EUR mesečno. V primeru prodaje produktov in storitev preko Impact Nesta se sklene posebna pogodba.

Veljavnost cenika: od 1.11.2023 do spremembe.
Cene vključujejo DDV.

 1. Impact Design Insight workshop za člane paketa IMPACT FAN, 3h, brezplačna organizacija delavnice
 2. Impact Design Insight workshop za člane paketa IMPACT ROOKY, 3h, 50% popust
 3. Člani paketa IMPACT ROOKY 10% popust na vsa svetovanja in druge delavnice, dogodke Know How for Impact
 4. Člani paketa IMPACT FAN 25% popust na vsa svetovanja in druge delavnice, dogodke Know How for Impact
 5. Člani paketa IMPACT ROOKY 50% popust za Impact Nest. V primeru prodaje produktov in storitev preko Impact Nesta se sklene posebna pogodba.

Veljavnost cenika: od 1.11.2023 do spremembe.
Cene vključujejo DDV.

AIAI je blagovna znamka v lasti FUND2740 – High Impact Foundation. Logistične storitve, plačilni promet itd. za AIAI pobudo izvaja Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o. Skrbnik pobude je mag. Primož Šporar.

Dostopnost storitev oz. nižje cene zagotavljamo s sofinanciranjem iz sredstev Google.org in sredstev drugih financerjev. Cene so brez DDV. 

Vse informacije so na voljo na fund2740.com, na elektronski pošti primoz.sporar@fund2740.com ter po telefonu +386 41 684 182 (Primož Šporar).

FUND2740

High Impact Foundation

Newsletter

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.

@2023 – FUND2740 – High Impact Foundation
Britof 469, 4000 Kranj, Slovenia
Phone: + 386 41 684 182, Email: info@fund2740.com

Regitration number: 4045033000,VAT ID: 85410292, EC PIC number: 929 558 761

Newsletter

 

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.