Fund2740 - High Impact Foundation

Impact Design

We offer systemic high impact design and simplified simple impact design for society challenges solutions.

Impact Investment

We support you with tailored impact investment, bridge loan, donation and other innovative financing resources.

Impact Solutions

Check impact solutions and buy or use impact products and services developed with our support.

UN International days

22 Apr 2024

23 Apr 2024

25 Apr 2024

No event found!

ActImpAct

No event found!

Impact
Beyond The Horizon

NEWSLETTER

FUND2740. We create Impactverse.

Vision

FUND2740 – High Impact Foundation vision is a world where all people’s choices make a positive high-impact and create a better world (we call it Impactverse).

Mission

Our mission is to develop tools and to motivate people, charities and companies to cherish social and environmental objectives. Our activities include Impact Design, Impact Investment, Impact Solutions and other programs for high-impact.

Not-for-profit foundation

FUND2740 is a not-for-profit foundation offering free services and support to the underserved, charities and social economy organisations. Over 400 donors and investors, including Google.org are supporting our activities. 

Read our story here.

Fund2740 - High Impact Foundation

Support us and create your Impact.

Join & Use AIAI Services

In November 2022, FUND2740 pledged to the European Commission that we will introduce Impact Design to 500 SMEs and social economy organisations from different industries until 2025.

AIAI - ActImpAct Initiative. Join AIAI or use AIAI services here.

Fund2740 - High Impact FoundationFund2740 - High Impact FoundationFund2740 - High Impact Foundation

Donate or make impact investment

For donation or impact investment, please check here.

Become a volunteer

For volunteering and including your expertise in our activities, please check here.

Purchase and learn more

Purchase Wood Belt products, the first impact brand we create or learn more about other solutions, products and services here.

Fund2740 - High Impact Foundation

LATEST IMPACT SOLUTIONS

Poslovni asistent

IMPACT VENTURE

Venture name: Poslovni asistent
Our name: Eva Bauer
Short description of our activities: Poslovni asistent
Status: Women (ženske)
Website: No
Address where you can purchase our products:
Our support organisation: Kovačnica


IMPACT SOLUTION

The industry we belong to: J. INFORMATION AND COMMUNICATION ACTIVITIES (informacijske in komunikacijske dejavnosti)

We contribute to the following Sustainable Development Goals (SDG): SDG 3 - GOOD HEALTH AND WELL-BEING (zdravje in dobro počutje), SDG 8 - DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH (dostojno delo in gospodarska rast), SDG 10 - REDUCED INEQUALITY (zmanjšanje neenakosti)

Society challenge we tackle and our approach to solving it: Problem, ki ga rešuje naš asistent rešuje etično in finančno problematiko. Iz finančnega vidika rešuje problem pravilnega vrednotenja projektov in delavcev ter sledenje zastavljenemu letnemu planu. Izda predlog za velikost računa na določen projekt, predlaga spremenjeno urno postavko za delavce glede na njihovo učinkovitost oz. vsesplošen "performance", ves čas spremlja trend podjetja glede na zastavljen letni plan na podlagi različnih prilagodljivih parametrov. Z etičnega vidika pa rešuje problem delavcev, da lahko delajo manj časa in takrat bolj efektivno ter so zaradi programa, ki sledi njihovi učinkovitosti ali "performancu" lahko več plačani. S tem ne lovijo nadur in imajo lahko več prostega časa ter lahko dajo svoj maksimum, ko so pri delu.Tako omogoča analitično podlago za razgovore z delavci ali distributerji.

We want to increase positive impact, including sustainability, social impact, inclusion in charity actions and changes of policies with our following activities:
1. Ideja skrbi za ljudi in ekonomijo na višjem nivoju, saj se s tem lahko podjetja zaščitijo pred morebitnimi pretresi financ, katera pa so podlaga celotnega podjetja in posledično življenj vseh zaposlenih. Zato je lahko podjetje bolj dolgotrajno in ima večji nadzor nad stabilnostjo. Tako delavci lahko posledično več časa preživijo še na ostalih dejavnostih ob službi in so s tem bolj pozitivno naravnani tudi na delovnem mestu, ko jim delodajalec omogoča več časa ob službi še za ostale namene.

2. S projektom rešujemo problematiko vseh nezadostno podprtih, saj lahko zaposlenemu vodimo osebno statistiko prilagojeno na njegove norme, prav tako odpiramo vrata za morebitne prilagoditve z vidika delovnika in obremenitev.

3. Povezali bi se z organizacijami za pravice delavcev, saj se s poslovnim asistentom izognemo vsej pristranskosti in "oceni na prst". Številke ne lažejo in rezultati prav tako ne, zato bi s tem postavili novo normo, kjer bi bili delavci lahko bolj pravično obravnavani.

4. S pomočjo našega sistema bi lahko rešili problematiko pristranskosti postavljanja cen delavcem, hkrati bi lahko zmanjšali stečaje podjetji, saj bi podjetja imela za privaten namen aplikacijo, katera bi beležila vse finance še na bolj operativno povezanem nivoju.

Fund2740 - High Impact Foundation

Personal or a team photo

Fund2740 - High Impact Foundation

Photo of impact venture

Total impact solutions: 150

The AIAI – ActImpAct Initiative aims to link individuals, ventures, and individuals (members) interested in developing business and other models to achieve positive high-impact products, …

Buy Social Europe B2B consortium published a Meet the Buyer Event Guide – a comprehensive report, with proven tips and success stories on how to …

GivingEveryTuesday is more than a content package, it’s a series of weekly opportunities to come together to give, volunteer, and show kindness in shared moments …

The first two parts looked into the impact field IMPACT OWNERSHIP, where the goal is to determine if the impact and its maximisation are significant …

Impact investment Data

FREE TOOLS GOOGLE

Grow Slovenia with Google

Workshops and 1:1 mentorship, applications here 

Google Digital Garage

Certified education programs

Market finder

Free tool to identify new potential markets

FUND2740

High Impact Foundation

Newsletter

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.

@2024 – FUND2740 – High Impact Foundation

Newsletter

 

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.