Impact Design

We offer systemic high impact design and simplified simple impact design for society challenges solutions.

Impact Investment

We support you with tailored impact investment, bridge loan, donation and other innovative financing resources.

Impact Solutions

Check impact solutions and buy or use impact products and services developed with our support.

UN International days

17 Jun 2024

20 Jun 2024

No event found!

ActImpAct

No event found!

Impact
Beyond The Horizon

NEWSLETTER

FUND2740. We create Impactverse.

Vision

FUND2740 – High Impact Foundation vision is a world where all people’s choices make a positive high-impact and create a better world (we call it Impactverse).

Mission

Our mission is to develop tools and to motivate people, charities and companies to cherish social and environmental objectives. Our activities include Impact Design, Impact Investment, Impact Solutions and other programs for high-impact.

Not-for-profit foundation

FUND2740 is a not-for-profit foundation offering free services and support to the underserved, charities and social economy organisations. Over 400 donors and investors, including Google.org are supporting our activities. 

Read our story here.

Fund2740 - High Impact Foundation

Support us and create your Impact.

Join & Use AIAI Services

In November 2022, FUND2740 pledged to the European Commission that we will introduce Impact Design to 500 SMEs and social economy organisations from different industries until 2025.

AIAI - ActImpAct Initiative. Join AIAI or use AIAI services here.

Fund2740 - High Impact FoundationFund2740 - High Impact FoundationFund2740 - High Impact Foundation

Donate or make impact investment

For donation or impact investment, please check here.

Become a volunteer

For volunteering and including your expertise in our activities, please check here.

Purchase and learn more

Purchase Wood Belt products, the first impact brand we create or learn more about other solutions, products and services here.

Fund2740 - High Impact Foundation

LATEST IMPACT SOLUTIONS

Namizne Igre

IMPACT VENTURE

Venture name: Namizne Igre
Our name: Primož Vodnik
Short description of our activities: Trgovina z namiznimi igrami kot center družbenega povezovanja
Status: Youth under 35 (mlada oseba pod 35 let)
Website: v izdelavi
Address where you can purchase our products:
Our support organisation: Kovačnica


IMPACT SOLUTION

The industry we belong to: G. TRADE; MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES (trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil)

We contribute to the following Sustainable Development Goals (SDG): SDG 3 - GOOD HEALTH AND WELL-BEING (zdravje in dobro počutje), SDG 4 - QUALITY EDUCATION (kakovostno izobraževanje), SDG 5 - GENDER EQUALITY (enakost spolov)

Society challenge we tackle and our approach to solving it: Odprtje trgovine z igralnim prostorom bo naslavljalo problem zmanjševanja osebnega stika v družbi in pomanjkanje socialnih veščin med mladimi. Z omogočanjem prostega igranja in dogodki bomo gradili skupnost s širokim spektrom oseb, ki jih bo povezovala strast do družabnih iger. na ta način bodo že obstoječe skupine lahko pridobile stik z drugimi, posamezniki pa bodo lahko ustvarjali nova poznanstva, saj bo trgovina delovala kot središče socialnega igranja iger.

We want to increase positive impact, including sustainability, social impact, inclusion in charity actions and changes of policies with our following activities:
1.Skrb za naravo oziroma zmanjševanje proizvedenih odpadkov je eden od temeljnih stebrov našega podjetja. Dve ključni dejavnosti, ki tovrstne probleme naslavljata, sta prodaja rabljenih družabnih iger in izposoja družabnih iger iz naše knjižnice. S tem bodo igre, ki bi jih sicer uporabniki zavrgli, ponovno uporabljene. Življenjsko dobo produktov bi dodatno podaljševali z izdelavo nadomestnih kosov iz okoljsko vzdržnih materialov, saj bi bile igre uporabne kljub izgubljenim ali poškodovanim igralnim kosom.

2. Poleg vključevanja skupin in posameznikov v skupnost bo zaradi poslovnega modela izposojanja iger in prodaje rabljenih iger posebej lahko vključevati skupine in posameznike s šibkejšim socialno-ekonomskim statusom. Nižje cene rabljenih iger, oziroma omogočanje prodaje starih iger in menjavo za druge, nizka cena izposoje iger ter dogodki, kjer bo igranje novih iger brezplačno, skupaj pripomorejo k lahkemu dostopu do kvalitetnega načina preživljanja prostega časa. Poleg tega so, zaradi nizke zahtevnosti fizične spretnosti, družabne igre primerne tudi za gibalno ovirane osebe in jih skupnost lahko samoumevno nediskriminatorno vključuje.

3. Organiziranje brezplačnih dogodkov je glavni način omogočanja povezovanja različnih socialnih skupin in generacij. Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Kranj, na primer v okviru njihovih počitniških aktivnosti za otroke, je eden od mnogih možnih načinov povezovanja posameznikov z različnim socialno-ekonomskim ozadjem, kar posredno vpliva na izboljšanje sprejemanja drugačnosti in dolgoročno zmanjšanje medosebnih razlik. Sodelovanje pri dogodkih, ki jih organizira Mestna občina Kranj, lahko z omogočanjem odprtega igranja vzpostavimo enako povezovanje med posamezniki s še večjega spektra.

4. . Družbeni izzivi, ki jih naslavljamo so eni izmed najkompleksnejših, zato jih z eno potezo ni mogoče rešiti ali omiliti. Potrebno je delovanje na vseh področjih življenja in naše podjetje bo omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa za vse generacije in posameznike iz različnih socialno-ekonomskih skupin tako, da bo zmanjšalo ekonomsko dostopnost do igranja in torej neposredno zmanjšalo ekonomski prag kvalitetnega preživljanja prostega časa. Podobno bi lahko država s subvencijami "obveznih stroškov" zmanjšala osnovne stroške življenja, na primer s polnim subvencioniranjem zdravstvenega zavarovanja, polnim subvencioniranjem osnovnega dostopa do interneta, oziroma v ekstremnem primeru polnim subvencioniranju osnovnih živil in higienskih pripomočkov.

Fund2740 - High Impact Foundation

Personal or a team photo

Fund2740 - High Impact Foundation

Photo of impact venture

Total impact solutions: 150

Impact investment Data

FREE TOOLS GOOGLE

Grow Slovenia with Google

Workshops and 1:1 mentorship, applications here 

Google Digital Garage

Certified education programs

Market finder

Free tool to identify new potential markets

FUND2740

High Impact Foundation

Newsletter

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.

@2024 – FUND2740 – High Impact Foundation

Newsletter

 

Receiving announcements by email is the best way to stay in the loop. When you subscribe to our mailing list, you can receive regular updates about our programs and other announcements. Subscription to our mailing list is totally voluntary. You’ll never be charged. If you decide you no longer wish to receive emails, you can cancel your email subscription at any time.